Kernya János Gábor

Kernya 1          15 31 08 + 30 36 52         18’              CrB              (2004.)

Tucatnyi csillag laza, némileg tölcsér alakú csoportja. Komponensei 9-13 magnitúdósak. 30 cm-es távcsővel jól bontható, kis- közepes nagyításokkal nyílthalmazra hasonlít.

 

 

Kernya 2       093721+152043       20’        Leo             (2004.)                                                    Látványos csoport a Leo csillagkép nyugati részében. Mintegy 10 darab, 8-11 magnitúdós csillag elforgatott „M” vagy „Σ” alakzatot rajzol az égboltra. Ez az aszterizmus nagyon jól érvényesül a csillagokban szegény látómezőben.

    

Kernya 3 = 41 Sextantis group       10 50 19 – 08 53 52       45’         Sex / Crt
(2007.)Szétszórt, ám látványos, halmazszerű csoportosulás. Jobbára feltűnő csillagai közül kiemelkedik a 41 Sextantis, mely 5,8 magnitúdós fényességével uralkodik a csoportban.

 

Kernya 4          14 42 12 – 28 51 50         11’       Hya
(2007. )5-6 csillag alkotta háromszögletes formáció. Komponensei jobbára feltűnőek, fényességük 8-11 magnitúdó közötti.

 

 

Kernya 5        17 47 36 + 29 09 44       51’       Her
(2007.)7,5-11 magnitúdós csillagok alkotta, torz 7-es számjegyre hasonlító lánc, kiterjedése megközelíti az 1 fokot.

 

 

Kernya 6         17 43 42 + 34 05 23       6,5’        Her
(2007.)30 cm-es távcsővel jól bontható csoport a Hercules csillagkép „eldugott” vidékén. A kis gyülekezet legalább 15-20 csillagot számlál, fényességük 11-15 magnitúdó közötti. Vizsgálatához közepes- nagy távcsövek szükségesek.

 

 

Kernya 7 = HD 39162 group       05 50 03 – 15 26 54      18’       Lep
(2007.)12-15 csillag alkotta laza csoport, szívében a 8 magnitúdós HD 39162 jelű csillaggal. Az aszterizmus északi oldala sűrűbb szerkezetű, ez a felület 10-11,5 magnitúdós komponenseket foglal magába.

 

 

 

Kernya 8 = FSR 0317 cluster         21 32 34 + 53 46 57      9’       Cyg
(2007.)Laza csoport, formája papírsárkányhoz hasonlatos. Szerepel az infravörös halmazokat tartalmazó FSR-katalógusban, ez alapján valódi nyílthalmaz lehet. Vizuálisan is jól látszik: a csillagok fényessége alapján a papírsárkány alakzatnak 8-10 cm-es távcsövekkel is vizsgálhatónak kell bizonyulnia.

 

 

Kernya 9       22 04 54 + 61 58 13      0,5’       Cep
(2007.)Nagyon apró, gyűrűszerű alakzat, mindössze 6 csillagból tevődik össze. A komponensek halványak: 11-17 magnitúdósak.

 

 

Kernya 10       22 09 13 + 62 35 20        0,6’       Cep
(2007.)Nagyon apró, legalább 10 csillagot számláló csoport, melyek egy elforgatott „K” betűt rajzolnak az égre. A tagok mindössze 14-18 magnitúdósak.

 

 

Kernya 11 = HD 17818 group          02 51 34 + 48 38 24      112’        Per
(2007.)Laza, mintegy 2 fok kiterjedésű együttes, melyet a közel 6 magnitúdós HD 17818 jelű csillag ural. A csoportosulás sok 7-8 magnitúdós csillagot tartalmaz, ennek köszönhetően binokulárok, RFT távcsövek mutathatják a legjobb látványt.

 

 

Kernya 12        21 20 03 + 77 52 22       6’        Cep
(2007.)7-10 csillag által kirajzolt elnyúlt aszterizmus, nagytengelye északkelet-délnyugat irányú. A komponensek magnitúdója 9,5-14,5 magnitúdó közötti

 

 

Kernya 13        22 37 01 – 25 53 21          7,5’          PsA
(2007.)Csillagokból álló elnyúlt gyűrű az NGC 7314 jelű spirálgalaxis szomszédságában. Csillagai 10-15 magnitúdósak.

 

 

Kernya 14         19 37 30 + 18 39 12      0,5’       Sge
(2007.)Ez egy roppant halvány és apró, gyakorlatilag érdektelen, jellegtelen gyülekezet. A nyári Tejútban helyezkedik el, errefelé rengeteg hasonló csoportosulás található. Legfényesebb csillaga mindössze 16,5 magnitúdós, ezt déli irányból még halványabb csillagok alkotta ív övezi. Az alakzat szomszédságában, északnyugati irányban látható egy fényesebb csoport, ennek neve: Teutsch 27.

 

 

 

Kernya 15      20 16 09 + 77 03 35      120’       Cep
(2007.)Szétszórt, nagy csillagfelhő a κ Cephei tövében. Sok 9-11 magnitúdós csillagot tartalmaz, ám a háttérből kevésbé emelkedik ki.

 

 

 

Kernya 16 = BDSB03 42 cluster        23 06 22 + 60 16 11      1’      Cep
(2007.)Az IC 1470 jelű tömör ködösségétől közvetlenül kelet-északkeletre található két további kisebb ködösség, ezek csillagokat foglalnak magukba. A kettő közül keletebbi köd belsejében található egy halvány infravörös nyílthalmaz, mely azonos az általam is katalógusba vett csoporttal.

 

 

Kernya 17        03 50 54 + 34 50 00         60’x 40’       Per
(2007.)Nagy, szétfreccsent csoport, binokulárok, RFT távcsövek számára ideális. Fő csillagai 6-8 magnitúdósak.

 

 

Kernya 18          00 48 08 + 11 28 06        35’       Psc
(2007.)Meglehetősen szép csoport, csillagláncokat tartalmaz. A fő komponens 7,5 magnitúdós, a többség viszont 11-13 magnitúdós.

 

 

Kernya 19         09 42 20 – 07 57 38        22’       Sex
(2009.)Mintegy 8-10, hozzávetőlegesen 8,5-11,5 magnitúdós csillag ívelt gyülekezete.

 

 

Kernya 20 = 10 Lacertae group       22 40 43 + 38 53 22      40’         Lac
(2010.)Nagy, laza, ám csillagokban gazdag, nyílthalmazhoz hasonlatos aszterizmus. Fő tagja a 10 Lac, ez mintegy 5 magnitúdós, így szabad szemmel is látható.

 

 

Kernya 21         00 42 40 + 71 21 57        60’          Cas
(2010.)Tejút-felhő, falusi égen szabad szemmel szépen látható.

 

 

Kernya 22        16 20 00 – 40 49 02        25’       Sco
(2010.)Az NGC 6124 jelű nyílthalmaztól közvetlenül nyugatra fekvő csoport, vagy Tejút-felhő. Látványát 7,7 magnitúdós csillag uralja.

 

 

 

Kernya 23         02 16 39 + 28 59 56       3’       Tri
(2010.)Hat csillagból álló kis aszterizmus. A tagok fényessége 10-13,5 magnitúdó közötti.

 

 

 Kernya 24         02 21 12 + 28 32 14        1’        Tri
(2010.)Tömör formáció, 6 csillag – közöttük kettősök – alkotja. A komponensek 11,5-14,5 magnitúdósak. Remek látvány 30 cm-es távcsővel, az alakzat kissé emlékeztet az M73-ra.

 

 

 

Kernya 25           02 33 12 + 33 31 03       6’       Tri
(2010.)11-13 magnitúdós csillagokból álló kaszkád, tövében az NGC 1023 csoport egyik halvány galaxisa, az UGC 2023 található. Az aszterizmus és galaxis párosa 30 cm-es távcsővel jól vizsgálható.

 

 

 

Kernya 26         01 43 20 + 32 35 04       50’         Tri
(2010.)Nagy, laza, feltűnő csillagokból álló csoport. Binokulárok, RFT távcsövek mutatják a legjobb látványt.

 

 

Kernya 27 = HD 71595 group        08 28 33 + 06 57 48      30’       Cnc
(2011.)Laza gyülekezet. Féltucatnyi feltűnő csillagának köszönhetően kis távcsövekkel jól tanulmányozható. Egész közel fekszik a Cancer-Hydra csillagképek határához.

 

 

Kernya 28 = HD 34066 group       05 14 59 + 06 15 53      20’      Ori
(2011.)Jobbára 11-13 magnitúdós csillagokból álló aszterizmus, azonban tartalmaz 8-10 magnitúdós komponenseket is. A csillagok között halvány háttérgalaxisok, az Abell 539 galaxishalmaz tagjai láthatóak fotókon.

 

 

 

Kernya 29 = V1054 Orionis group       05 48 26 – 00 45 35       22’      Ori
(2011.)Látványos, jobbára feltűnő csillagokból áll össze a csoportosulás, mely kelet-nyugat irányban elnyúlt. Környezetéből markánsan kiemelkedik, kis távcsövekkel is nagyszerű látvány. Egész közel fekszik az M78-hoz, illetve a Barnard-hurokhoz.

 

 

 

Kernya 30 = HD 34550 cascade      05 18 23 + 00 35 36        17’ Ori   (2011)

Tulajdonképpen 11-14 magnitúdós csillagokból álló kaszkád, azonban közepét egy feltűnő csillag, a HD 34550 uralja.

 

 

Kernya 31 = FSR 0983p       05 23 06 + 00 38 06      6’       Ori
(2011.)Ez egy halmazszerű csoport, lehetséges, hogy ténylegesen nyílthalmaz. Bár csillagai viszonylag halványak, mégis, 10 cm-es távcsővel, nagy nagyítást alkalmazva legalább 14 csillagot számoltam össze benne, ezek fényessége 10-13,5 magnitúdóra becsülhető.

 

 

Kernya 32 = HD 203112 cascade        21 21 05 + 39 53 44      60’      Cyg
(2012.)Két fényesebb csillag közé „kifeszített” Tejút-felhő.

 

 

Kernya 33        07 08 11 – 13 52 47       16’       CMa
(2012.)Szokatlan, túlnyomórészt 10-11 magnitúdós komponensekből álló lánc.

 

Kernya 34      17 35 49 – 20 39 21      17’       Oph
(2012.)Csillagokban gazdag, sűrű Tejút-felhő.

 

 

Kernya 35       10 13 57 – 00 21 27       70’x40’     Sex
(2012.)A GUIDE 7.0 program az α Sextantis-tól keletre mutat egy szétszórt, kissé nagyobb csillagsűrűségű területet, többnyire halvány, 12-13 magnitúdós csillagokkal. Fotókon viszont látható, hogy a csillagsűrűség teljesen átlagos, így ez a bejegyzés feleslegesnek tekinthető.

 

 

 

Kernya 36         07 07 03 – 13 50 21           5’         CMa
(2012.)Halvány csillagok alkotta alakzat a „Kernya 33” szomszédságában. Bár egyértelmű, hogy ez egy sűrűbb terület, azonban a gyülekezet a gazdag Tejút-mező miatt kevésbé érvényesül.

 

 

Kernya 37       07 07 53 – 14 08 48       3’      CMa
(2012.)A „Kernya 33” és „Kernya 36” szomszédságában fekszik. A gazdag Tejút-háttér következtében kevésbé hatásos.

 

Kernya 38 = IW Aquarii group        21 16 18 – 09 12 53       23’      Aqr
(2012.)Remek látvány. Laza szerkezetű, kevés csillagot számlál, viszont a komponensek feltűnőek. Közepéhez közel helyezkedik el a legragyogóbb tag, az IW Aquarii. Jó célpont kis távcsövekhez.

 

 

Kernya 39       20 10 52 + 38 59 22       5’       Cyg
(2012.)Megnyúlt, laza szerkezetű együttes. A feltűnőbb komponensek 10-11,5 magnitúdósak. 30 cm-es távcsövön keresztül kellemes látványnak találtam

.

 

 

Kernya 40      05 15 47 + 20 46 02      0,5’      Tau
(2013.)Pici, halvány csoport. 7 csillag szoros együttese, mely 30 cm-es távcsövön keresztül még ködösnek mutatkozik az elégtelen bontás következtében.

 

 

Kernya 41         04 53 56 + 01 34 10       120’      Ori
(2013.)Nagy, szétfreccsent alakzat. 7-10 magnitúdós csillagok alkotják, kiterjedése eléri a 2 fokot. Errefelé több hasonló ASCC halmaz található, ez a gyülekezet talán az ilyen megtermett, binokulárokkal vizsgálható halmazok számát gyarapíthatja.

 

 

Kernya 42         05 27 55 + 44 23 18       25’       Aur
(2013.)Gazdag, döntően 10-11 magnitúdós csillagok együttese. Nem lennék meglepve, ha egyszer bebizonyosodna, hogy valódi nyílthalmaz.

 

 

Kernya 43        05 54 31 – 33 46 27       19’      Col
(2013.)Klasszikus aszterizmus a λ Col szomszédságában. Fél tucatnyi csillaga feltűnő, így amatőrtávcsövekkel jól vizsgálható.

 

 

Kernya 44        06 55 13 – 06 29 56       12’       Mon
(2013.)Halvány. Keleti oldala gazdag csillagokban, ám a Tejút sávjában fekszik, így kevésbé érvényesülhet.

 

 

Kernya 45          06 57 14 – 06 36 41         4’         Mon
(2013.)Az előző aszterizmus szomszédságában található. Némileg gyűrűszerű, közepén ragyog legfényesebb, 10,5 magnitúdós csillaga.

 

 

Kernya 46 = HD 51757 group         06 58 23 – 05 47 32     4’     Mon
(2013.)Fél tucat csillag deltoid, illetve papírsárkány formájú elrendeződése. Komponensei feltűnőnek mondhatóak.

 

 

Kernya 47 = HD 50300 group       06 52 57 + 08 39 52      12’      Mon
(2013.)Viszonylag gazdag csoport. Csillagai döntően 11 magnitúdósak, illetve halványabbak, ám a csoport névadója 7 magnitúdós.

 

 

Kernya 48 = HD 50528 group       06 53 44 + 01 28 05     10’     Mon
(2013.)Gyűrű formájú. Közepén, valamint a gyűrű északi és nyugati oldalán láthatóak a fénylő csillagok, a gyűrű többi részét viszont halvány komponensek alkotják.

 

 

Kernya 49         00 12 30 – 40 25 18        21’        Phe
(2013.)Jobbára 11 magnitúdós csillagok laza csoportja. A háttérből jól kiemelkedik, néhány feltűnőbb tagot is magába foglal. Az NGC 55 jelű látványos, jól ismert galaxis szomszédságában fekszik.

 

 

 

Kernya 50 = HD 2490 group       00 28 27 – 39 54 54      180’        Phe
(2013.)Hatalmas, szétszórt formáció. Több 7 magnitúdó körüli csillagot tartalmaz, a névadó fő komponens 5,4 magnitúdós.

 

 

Kernya 51         03 26 04 + 61 36 01          0,4’        Cam
(2013.)11 magnitúdós csillag tövében megbúvó roppant halvány és kicsi aszterizmus, néhány csillag alkotja. Vizuálisan érdektelen.

 

 

Kernya 52 = FSR  0031          18 06 29 – 21 22 33      4’      Sgr
(2013.)Gazdag csoport, csillagai halványak. Kis Tejút-felhőre hasonlít. Ez egy lehetséges infravörös halmaz, ám vizuálisan is elérhető. Más katalógusokba is bekerült (FSR 0031, SAI 25), az általam megadottnál nagyobb látszó átmérővel említik.
Kernya 53     22 14 05 + 39 37 10       0,5’      Lac
(2013.)Nagyszerű! 4-5 csillag alkotja, gyakorlatilag többes rendszerre hasonlít. Környezetéből jól kiemelkedik.

 

 

Kernya 54       17 46 06 – 17 32 01       15’      Sgr
(2014.)Tejút-felhő?

 

 

Kernya 55      05 20 00 + 19 26 53       20’      Tau
(2014.)Kellemes csoport. Tejút-felhőre hasonlít, ám valódi nyílthalmaznak is bizonyulhat a későbbiekben.

 

 

Kernya 56        09 43 43 – 13 53 20       53’      Hya
(2014.)Feltűnő, nagy, némileg torz gyűrűt kirajzoló alakzat. Binokulárok, RFT távcsövek előnyben!

 

 

Kernya 57       09 42 17 – 15 55 14      11’       Hya
(2014.)Mintegy fél tucat csillag markáns kis csoportja. Sánta Gábor katalógusában is szerepel, ahol a 113. számot kapta.

 

 

Kernya 58        17 54 46 – 06 07 27       8’        Oph
(2014.)Kissé háromszögletes gyülekezet. Fő csillaga 10 magnitúdós.

 

 

Kernya 59 = 19 Ophiuchi group      16 46 53 + 02 14 33     20’      Oph
(2014.)Szétszórt, szegényes csoport, ám csillagai igen feltűnőek.

 

 

Kernya 60       02 14 23 – 30 36 15      14’      For
(2014.)Laza alakzat a μ Fornacis északkeleti szomszédságában. Csillagai 11 magnitúdósak és halványabbak.

 

 

Kernya 61 = HD 27950 group 04 23 27 – 32 04 07 23’ Eri
(2014.)Laza, feltűnő, látványos. Fő csillaga a 7 magnitúdós HD 27950.

 

 

Kernya 62 = HD 22597 group        03 34 39 – 62 33 27      24’        Ret
(2014.)Laza, feltűnő aszterizmus. Legfényesebb csillaga a 7 magnitúdós HD 22597. Ferrero 36-ként is ismert.

 

 

Kernya 63       19 15 04 – 67 02 38      11’      Pav
(2014.)Viszonylag gazdag aszterizmus. Csillagai egyenletes fényességűek, 12-13 magnitúdósak.

 

 

Kernya 64 = HD 195190 group        20 37 09 – 71 11 23      20’        Pav
(2014.)Laza, és igen feltűnő. Fő csillaga, a 6,4 magnitúdós HD 195190.

 

 

Kernya 65        21 46 54 – 73 53 49         12’        Ind
(2014.)Laza alakzat. Csillagai 11 magnitúdósak és halványabbak.

 

 

Kernya 66         15 59 13 – 82 28 45        5’      Aps
(2014.)Tucatnyi 10-14 magnitúdós csillag csoportja, kevésbé feltűnő.

 

Kernya 67          18 46 54 – 01 14 33      8’      Aql
(2014.)Csillagokban gazdag, sűrű, fotókon meglehetősen látványos is. Valószínűleg Tejút-felhő, ám akár lehetséges nyílthalmaznak is bizonyulhat.

 

Kernya 68 a        05 26 38 – 04 10 40     7’     Ori
(2015.)Ezt a csoportot vizuálisan, mindössze 7,2 cm-es refraktorral találtam meg, miközben az Orion-öv régióját rajzoltam. 8x-os nagyítással két csillag közötti elnyúlt folt. Valójában fél tucat csillag V formájú csoportja, mely kis távcsövekkel, nagy nagyítás mellett feloldható.

Kernya 68 b       05 28 32 – 04 11 11      3’     Ori
(2015.)

Az előbbi csoport szomszédságában helyezkedik el. Megtalálásának körülményei azonosak az előzővel, 8x-os nagyítással bolyhos csillag, mely nagy nagyításokkal csillagháromszöggé változik.

 

 

Kernya 69         21 42 16 + 53 21 47       0,8’      Cyg
(2015.)Nagyon kicsi és halvány, fürtszerű. Bár a Tejút sávjában fekszik, fotókon mégis viszonylag jól érvényesül.

 

 

Kernya 70         23 24 30 + 40 52 59        3,5’      And
(2015.) Ezt a piciny csoportot vizuálisan, egy 10 cm-es lencsés távcsövet használva vettem észre. Ezzel a műszerrel hat csillaga látható, közülük négy igen-igen feltűnő Y alakú alakzatot rajzol az égboltra. A területről készült fotók még további halvány csillagokat is mutatnak, ezek azonban nem láthatóak a távcsőben. A formációtól mindössze szűk 0,5 fokra az NGC 7640 jelű galaxis szivar alakú derengése vehető észre már 10 cm-es távcsővel is.

 

 

Kernya 71        22 01 44 + 52 58 02       2’       Cyg
(2015.)Remek kis aszterizmus, gyakorlatilag szögletes gyűrű alakú.

 

 

Kernya 72        08 16 25 – 19 38 50       27’      Pup
(2015.)Laza, csillagokban viszonylag gazdag. 9-11 komponensekből tevődik össze.

 

 

Kernya 73         21 16 18 – 09 12 53        –        Aqr
(2015.)A „Kernya 38” (IW Aquarii csoport) területén utólag észrevett, hosszúkás halvány ködösség. Talán csak lemezhiba, a kérdés tisztázásra vár. Amennyiben valódi köd, akkor akár új objektum is lehet, mivel más katalógusokban nem találtam meg.

 

Kernya 74           18 16 31 + 42 43 01         4’         Lyr
(2015.)Tucatnyi 11-14magnitúdós csillag csinos kis csoportja.

 

Kernya – Sánta 1        07 20 40 – 14 06 18       10’      CMa
(2007.)10-13 magnitúdós csillagokból álló csoport az NGC 2359 közelében.

 

 

Kernya 75                          20 19 47 + 56 33 00       15’        Cyg
(2015.)

Ezt a kellemes csoportot 2015. június 13-án, vizuális úton, egy 10,5 cm-es lencsés távcsővel találtam meg. A 33 Cygni keleti szomszédságában fekvő formáció érdekessége, hogy gyakorlatilag szabályos „V” alakú. Mintegy tucatnyi, 8-10,5 magnitúdós csillag alkotja. Látványát egészen feltűnőnek éreztem.

 

 

Kernya 76                      22 15 11+57 28 24             1’                      Cep
(2015.)
Nagyon pici és halvány, ám sűrű csillagív. Fél tucatnyi csillagának fényessége 13,5-16 magnitúdó közötti.

 

 

 

Kernya 77                     22 14 20+57 46 38         5’           Cep

(2015.)
Laza szerkezetű, ám csillagokban gazdag formáció. Valószínűleg egy kicsiny Tejút-felhőről van szó, mindenesetre látványa a nyílthalmazokat idézi.

 

 

 

Kernya 78 = Herbig 1 = CBJC 3 b       20 58 20+43 53 50       1’      Cyg

(2015.)
Roppant halvány csoport, megörökítése fotografikus úton lehetséges. 6-7 csillag kis ködösségbe ágyazódó piciny füzére, a komponensek mindössze 16-18 magnitúdósak lehetnek. Bár a csillagászok számára közismert „Észak-Amerika – köd” (NGC 7000) különálló darabjának tűnik, ám a rendelkezésre álló katalógus szerint annál távolabb található. További érdekessége, hogy infravörös halmazként említik, illetve több elnevezése ismert. Ezt a gyülekezetet önállóan, véletlenül találtam meg, és számomra a fotókon 1 ívperc kiterjedésűnek tűnt, a rendelkezésre álló források viszont majdnem pontosan 10 ívpernyi mérettel említik.

 

 

 

Kernya 79        22 37 41+25 38 53         1,5’       Peg
(2015.)

Nagyon apró és halvány csoport, fő tömege gyűrű alakú. Legfényesebb tagja mindössze 14 magnitúdós. A gyűrű alakzat mögött távoli halvány galaxis fénylik, de az aszterizmus két-három csillagáról is bebizonyosodhat, hogy valójában távoli, kompakt galaxisokról van szó.

 

 

Kernya 80 = Saloranta J2239.8+2528           22 39 50+25 28 34      5’     Peg
(2015.)

Kellemes csillagraj, bár nem túl gazdag és laza szerkezetű, mégis hasonlít egy valódi nyílthalmazra. Komponensei 10,5-15 magnitúdósak. Kisebb távcsövekkel is nagyrészt bonthatónak kell lennie.

 

 

 

Kernya 81         22 25 56+27 32 00            2,5’           Peg
(2015.)

Újabb kellemes csoport, ismét csak nyílthalmazra hasonlít. Fő tömege gyűrű formájú. Kisebb távcsövekkel részben oldhatónak bizonyulhat, ám csak egyetlen csillagának fényessége éri el a 11 magnitúdót, a többi 13 magnitúdós és halványabb.

 

 

 

Kernya 82 = HD 216277 csoport       22 51 16+29 14 02     2’      Peg
(2015.)

Maga a HD 216277 egy négyes rendszer, két fő komponense fényes, míg a további kettő halvány. Ezekhez társul egy ötödik fényesebb csillag, mely az alakzat területét két ívpercre növeli. A rendszert megtaláltam a kettőscsillagok katalógusában is, ahol HJ 1819 jelöléssel szerepel.

 

 

 

Kernya 83          23 51 54+29 44 40          0,6’        Peg
(2015.)

Roppant kicsiny és halvány csoport egy 12 magnitúdós csillag tövében. Amatőrcsillagászati szempontból teljesen jelentéktelen. Lehetséges, hogy nem is halvány aszterizmust, hanem egy roppant távoli kompakt galaxiscsoportot látunk.

 

 

 

Kernya 84           23 58 53+30 06 27           1,5’         Peg
(2015.)

11-14 magnitúdós csillagok elegáns kis csoportja, tagjai torz W vagy M alakot rajzolnak az égboltra.

 

 

 

Kernya 85 = HD 76702 csoport         09 07 59+81 02 28       8’        Cam
(2016.)

Torz gyűrű formát mutató csoport. Mintegy 10-15 csillagot tartalmaz, fényességük 8-14 magnitúdó. Az aszterizmust észlelés közben, 10 cm-es távcsövet használva találtam meg (2016. január 30), ugyanis ezen az estén a látványos Catalina-üstökös (C/2013 US10) elhaladt mellette. Az említett távcsőben, 24x-es nagyítás mellett a csoport szinte teljes szépségében látszik, az optika teljesítménye 8-9 csillag megpillantását teszi lehetővé. A két legfényesebb komponens 8, illetve 8,6 magnitúdós.

 

 

 

Kernya 86                 20 42 48+63 23 20                 3’               Cep

Apró aszterizmus egy fotókon igen látványos kis emissziós köd, a Sharpless 130 tövében. A csoport halvány csillagainak többsége kígyózó láncba rendeződik.

 

 

 

Kernya 87            17 22 05 + 69 41 30         25’       Dra
(2016.)

7-14 magnitúdós komponensekből összeálló csillaggyűrű.

 

 

 

Kernya 88           14 32 20 – 57 40 05          20’         Cen
(2016.)

2016. május elején, a namíbiai csillagászati expedíciónk során talált csillagraj, melyet egy 6 cm-es Tele Vue távcsővel vettem észre. Az NGC 5662 és NGC 5715 nyílthalmazok szomszédságában fekszik, vizuálisan szemlélve ugyancsak nyílthalmazra hasonlít.

 

 

 

Kernya 89 = HD 130966 csoport       14 54 00 – 58 24 00        28’       Cir
(2016.)

2016. május elején, a namíbiai csillagászati expedíciónk során talált csillagraj, melyet egy 6 cm-es Tele Vue távcsővel vettem észre. A kistávcsővel szemlélve ezüstös felhőcskének tűnik, felületét csillagok hintik meg. Az utólagos ellenőrzés szerint azonos a HD 130966 jelű csillag által uralt aszterizmussal.

 

 

 

 

Kernya 90 = HD 132205 csoport = TC 1500-5459

15 00 48 – 54 59 06         17’           Lup
(2016.)

2016. május elején, a namíbiai csillagászati expedíciónk során talált csoport. A 6 cm-es lencsés távcsőben ezüstös, részben csillagokra oldott kis felhő, melynek szomszédságában az NGC 5823, valamint a különösen is látványos NGC 5822 jelű nyílthalmazok csodálhatóak meg. Az általam talált aszterizmus az utólagos ellenőrzés szerint korábban már katalogizáltnak bizonyult (TC 1500-5459).

 

 

 

Kernya 91= Bedo 1         21 53 39 + 20 23 55          150’           Peg
(2016.)

Hatalmas szétfreccsent alakzat a Pegazus csillagkép nyugati vidékén. Feltűnő csillagai gyűrű alakzatba rendeződnek, közepén a HD 208122 jelű csillag található. Ezt a csoportot a szobám falán lógó Tejút poszteren vettem észre, ott igen feltűnő.

 

 

 

Kernya 92 = RZ Centauri csoport           13 01 59 – 64 35 17        6’        Cen

(2016.)

A 2016-os namíbiai expedíciónk során talált újabb alakzat, melyet ugyancsak a 6 cm-es Tele Vue távcsővel találtam meg. Jegyzetfüzetemben részben bontott aszterizmusként vagy halmazként említem. A csoport déli részébe egy változócsillag, az RZ Centauri ágyazódik, így az azonosítás könnyítése érdekében „RZ Centauri csoport” néven is szerepeltetem. Ennek az aszterizmusnak megtalálását a vele szomszédos NGC 4815 jelű nyílthalmaz tette lehetővé, mivel elsődleges célom a halmaz megfigyelése volt.

 

 

 

 

Kernya 93                    18 48 59 – 08 10 16               10’                Sct

(2016.)

2016 júliusában, a villányi észlelőhetünkön akadtam rá erre a csoportra. Az alakzat a pompás Scutum Csillagfelhőben, ezen belül pedig az S Scuti jelű vöröses széncsillag által uralt laza, tetszetős csoport szomszédságában bújik meg. Az objektumot a 6 cm-es Tele Vue távcsővel vettem észre. Ebben a műszerben mint hosszúkás, szemcsés derengés mutatkozik: a látvány alapján lehetséges, hogy valójában egy apró Tejút-foltról van szó. Ugyanez a kis távcső közepes-nagy nagyításokkal részben feloldja egyedi csillagaira, ám a ködösség érzése továbbra is megmarad.

 

 

 

 

Kernya 94 = 2 Lyncis csoport         06 19 38 + 59 00 39          510’           Lyn / Cam

(2016.)

Óriási kiterjedésű, laza csoport, középpontjánál a 2 Lyn jelű csillaggal. Komponenseinek fényessége 4,4 – 8 magnitúdó közötti. A formáció fő tömege a Lynx csillagképben koncentrálódik, ám nyugati része átnyúlik a Camelopardalis területére. A csoport keleti végét a 15 Lyn, nyugati határát a 30 Cam jelöli ki. Talán egy hajdani, közeli nyílthalmaz maradványáról, vagy asszociációról lehet szó, ám természetesen meg van a lehetősége annak, hogy véletlenszerű csillagsűrűsödést látunk.

 

 

 

 

 

Kernya 95 = 21 Lyncis csoport           07 26 43 + 49 12 42            450’            Lyn

(2016.)

Az előző csoporttal (Kernya 94) azonos morfológiájú aszterizmus: óriási kiterjedésű és laza. Komponenseinek fényessége 4,6 – 8 magnitúdó közötti. A formáció közepén a 21 Lyncis világít, keleti határát egy tág csillagpár, a 25-26 Lyncis képezi.

 

 

 

 

Kernya 96                08 11 18 + 54 32 26            570’             Lyn / UMa

(2016.)

Az előző két csoporthoz (Kernya 94, 95) hasonló aszterizmus, azaz ugyancsak óriási és igen laza. Csillaginak fényessége 5 – 9 magnitúdó közé tehető. Keleti csücske átnyúlik az Ursa Maior területére.

 

 

 

Kernya 97                     18 57 21  -19 23 25                3’                 Sgr

(2017.)

A Nyilas északi részén, az NGC 6716 nyílthalmaz közelében vettem észre. Fürtszerű, 3 ívperc kiterjedésű sűrűsödés a Tejút-mezejében, csillagai 12,5-16 magnitúdósak.

 

 

 

Kernya 98                          12 27 42 – 43 06 20             2,2’                 Cen

(2018. június)

12-16 magnitúdós csillagokból álló apró aszterizmus a déli égbolton, az NGC 4444 jelű gyönyörű küllős spirálgalaxis szomszédságában.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s