Vastagh László

Vastagh 1 AST Mon:

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 070458+011009 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.02.15.
Időpont: 17:27-17:38 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 7,5 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 8′
Légkör: S: 3; T: 5 HMG: 10,83 (TYC0162-03391-1); hőmérséklet: -2°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Az NGC2324 közvetlen szomszédságában, egy 8 csillagból álló, kifelé ívelő szárakkal rendelkező, “V” betűt formáló aszterizmus látható. Annyira jellegzetes megjelenéssel bír, hogy elvonja a figyelmet a közelében lévő NY-ról.
Először 2009.01.24-én figyeltem meg. Legfényesebb csillaga 9,1 mag-s, a rendszer teljes látszó fényessége 7,5 mag. Környezetétől jól elkülönül, 8′ átmérővel rendelkezik. Közepesen laza szerkezetű, teljesen és könnyen bontható alakzat. Kis nagyítású távcsővel rendelkező észlelőknek ideális célpont.

Vastagh 2 AST Gem:

Koordináták: 062819+215729 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.03.14.
LM átmérő: 2,5 fok
Időpont: 18:30-18:52 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 6,6 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 18,5′
Légkör: S: 6; T: 5 HMG: 11,72 (TYC1336-00697-1); hőmérséklet: 2°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42. Észlelő: Vastagh László
Leírás: Aszterizmus 10 fényes csillagból, mely egy oldalán csúcsos, elnyújtott korongot mintáz. Nevezhetnénk “Olló nyele”alakzatnak is. Nem kell sokáig keresni és az olló többi részét is megtaláljuk hozzá, két – fényes csillagokból álló, – egymást keresztező kaszkád személyében. Nagyon érdekes, hogy az asszociáció 8 tagja 4 egymással szemben elhelyezkedő, tükörkép párt alkot. Az “Olló nyele”, – mely nem más mint egy csepp alakzat, – két legtávolabbi
tagja is szabályos távolságban kapcsolódik a párokhoz. További 4 csillag látszik még a területen EL-al, melyből 3, a zárt alakzaton belül, egy a csepp alak kerületén helyezkedik el. Legfényesebb csillaga a 8,48 mag-s, HD257331.

Vastagh 3 AST Gem:

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 070948+214211 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.03.19.
Időpont: 18:25-18:47 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 5,3 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 1°06’x21′
Légkör: S: 6; T: 5 HMG: 11,49 (TYC1357-02172-1); hőmérséklet: 2°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Kard alakú aszterizmus, közvetlenül a Lulin üstökös mellett. Elődeink azt hiszem, ezt többszörös rossz jelnek vélték volna. A csillagtársulás tagjainak száma kb. 20 db. A kard hegyét a 6,43 mag-s., HR 2692 jelű csillag
jelöli ki. A markolat és a penge találkozásánál a 7,75 mag-s, HD 54127 foglal helyet. Itt található a “kézvédő” amint keresztezi a kard hossztengelyét. A kézvédő dupla kettős tag. A markolatot halvány objektumok alkotják.

 Vastagh 4 AST Gem:

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 065822+214613 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.03.24.
Időpont: 19:19-19:33 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 6,9 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 27,5×15,5′
Légkör: S: 6; T: 5 HMG: ?; hőmérséklet: 2°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Felülnézetből látszódó, egér rajzfilmfigura, nagy, szétálló fülekkel. Az egér orrát a TYC1356-00393-1 jelű csillag jelöli ki. Az AST-t 10 db fényesebb és néhány halvány tag alkotja. Nézhetnénk még sárkánygyíknak is, mely kiterjesztett szárnyakkal repül, hosszú farka pedig tekeredve halad utána. Olyan, mintha egyenesen megtámadná a Lulin üstököst, mely közvetlenül az ősállat csőre előtt van.

 

 Vastagh 5 AST Aur:

 

LM átmérő: 2,5 fok
Objektum: Vastagh 5 AST Aur
Koordináták: 055631+294932 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.04.25.
Időpont: 20:38-20:55 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 6,2 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 24′
Légkör: S: 5; T: 5 HMG: 10,82 (TYC2406-00199-1); hőmérséklet: 7°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Az AST legfényesebb tagja a 7,07 mag-s, HD39677 jelű csillag. A formáció 15-20 tagból áll, kapu vagy lefelé fordított U betűt mintáz. Nagyon feltűnő, főleg, hogy a Cardinal üstökös közvetlen szomszédságában található.
Jól bontható, fényes alakzat, nagy átmérővel. Fényesebb csillagai a kapu talapzatánál lelhetők föl. Az U alak hangsúlyozásáról több objektum ív menti rendeződése biztosít. Nem csupán egyetlen láncolat, hanem egy erőteljes fal, diadalív benyomását kelti.

 

 Vastagh 6 AST Com:

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 125037+230008 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.05.17.
Időpont: 22:05-22:15 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 6,0 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 30×27′
Légkör: S: 8; T: 5 HMG: 11,94 (TYC1990-02236-1); hőmérséklet: 14°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Vadászgép alakú AST. Legfényesebb csillaga a képzelt repülőgép hajtóműve helyén található, mely a 6,43 mag-s, (HR4873). 13 tagot számlál, egyenletesen elszórva. Tökéletesen kirajzolódik a vadászgép orra, valamint a
deltaszárny és a szárnyvégek. Ezen a területen bóklászva, nem lehet nem észrevenni.

 

 Vastagh 7 AST LMi:

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 105248+274415 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.05.23.
Időpont: 21:00-21:25 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 5,2 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 1°5′
Légkör: S: 7; T: 5 HMG: 12,08 (TYC1979-02289-1); hőmérséklet: 11°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: A HD94218 jelű csillag köré, spriál alakban feltekeredett kaszkád. Nagy, laza, látványos formáció. Az említett fényes csillagtól 21′-re, DDNy-ra az általam idáig megfigyelt legkisebb egyenlő oldalú háromszög látszik, 1′ oldalhosszúságokkal. Ez a mini alakzat a feltekeredő spirálsorok között helyezkedik el. A csillagsor utolsó és első tagját összekötő egyenes között félúton a NGC3414 jelű GX látható. A teljes AST 30-35 tagból áll.

 

 

 Vastagh 8 AST Cyg:

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 213108+302643 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.07.20.
Időpont: 20:50-21:15 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 5,0 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 1°03′
Légkör: S: 8; T: 5 HMG: 12,19 (TYC2703-00759-1); hőmérséklet: 15°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Nagy kiterjedésű, sok fényes tagból álló, aszterizmus. Közepesen laza szerkezettel rendelkezik ez a több, mint 1° átmérőjű, rádióantennára emlékeztető csoportosulás. Csillagainak száma, – 12 mag-ig, – legalább 80 db. Jól látható a csillagászati antenna tartó konzolja, tányérja profilból és az érzékelő fej. A környező terület halványabb csillagokkal van gazdagon teleszórva. Ezen a területen kalandozva szembeszökő alakzat, jó támpont a Cyg még sűrűbb régiói felé barangolva.

 

 Vastagh 9 AST Cyg:

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 201415+363946 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.07.20.
Időpont: 21:25-21:55 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 4,2 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 38′
Légkör: S: 8; T: 5 HMG: 12,19 (TYC2703-00759-1); hőmérséklet: 14°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Nyolc fényes csillag egy csésze alakot mintáz. A csésze mellett egy kiskanál is van, három fényes csillag jóvoltából. Az objektum átmérőjével megegyező kört rajzolva az AST köré, azt tapasztalhatjuk, hogy ezen a
területen a HMG-ig (12,2 mag.) összesen, csaknem 50 db csillag látszik. Nyilván a csészébe töltött cukor szóródhatott szét. Laza, nagy összfényességű, jól bontható, 38′ kiterjedésű asszociáció. Egyetlen vörös csillag látszik a csésze bal oldali falán. Ez jelenthetné a mintát, az ivó alkalmatosságon. A csészében – furcsa mód – nem kávé vagy tea található, hanem a “Kronberger 73” jelű NY, amit sajnos nem sikerül megpillantanom. Ezzel az AST-vel kívánok mámorító, mélyeges hörpintést, minden amatőrtársamnak az égbolt csodáiból, születésnapom alkalmából!

 

 

 Vastagh 10 AST Del:

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 210731+161831 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.08.16.
Időpont: 21:30-22:15 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 6,8 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 20,5×12,5′
Légkör: S: 6; T: 5 HMG: 12,42 (TYC1648-01366-1); hőmérséklet: 17°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Állatfigurás nyalóka alakú AST. Ha jobban megnézzük, láthatunk egy kitárt karú macit, egy hosszú pálcika tetején csücsülni. Az izgalmas társulás 16 tagból áll, megfigyeléskor épp oldalára dőlve látszik. Jobbára fényes tagokből
áll, laza szerkezettel rendelkezik. Könnyű, nyári csemege, az NGC7006-os GH szomszédságában.

 

 

 Vastagh 11 AST And:

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 005744+351115 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.08.17.
Időpont: 21:42-21:51 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 5,7 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 22′
Légkör: S: 7; T: 5 HMG: 11,83 mag. (TYC2285-00312-1); hőmérséklet: 19°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Hat fényes csillag, egy nem teljesen záródó körívet rajzol ki. Megkapó a tagok szabályos elhelyezkedése. Az így létrejövő korona, vagy “C” betű közepén, néhány halvány csillag látszik, egy csoportban. Az AST összesen 17 db csillagot tartalmaz.

 

 

 Vastagh 12 AST Lac

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 225705+541716 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.08.18.
Időpont: 20:15-20:42 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 9,1 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 6,5′
Légkör: S: 5; T: 5 HMG: 11,91 mag. (TYC4002-00078-1); hőmérséklet: 20°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Az NGC7438 közvetlen szomszédságában lévő AST. Minden paraméterében szinte teljesen megegyezik a NY párjával. 7 csillagból áll, kicsi, kompakt csoportosulás. Legfényesebb csillaga 10,9 mag. (TYC3985-00541-1). Nagy figyelmet igényel, tagjaira bontása. Minden bizonnyal még tartalmaz számomra nem elérhető csillagokat is. Különösen jól mutatnak egymás mellett ezek a halmazok.

 

 

 Vastagh 13 AST Cas

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 233621+615254 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.08.19.
Időpont: 20:58-21:11 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 9,9 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 1,5′
Légkör: S: 8; T: 5 HMG: 12,04 mag. (TYC4284-01308-1); hőmérséklet: 16°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Egy fényes csillagokból álló, egyenlő oldalú háromszög legfényesebb csillagától (9,55 mag. TYC4280-00812-1), 3,5′-re, ÉNy-ra, két halvány csillag található. (11,78 mag. TYC4280-00562-1 & 11,66 mag. TYC4280-00782-1). A halvány csillagok között, mintegy 1,5′ kiterjedésű, ködösség figyelhető meg. A rendelkezésemre álló adatbázisok, nem jelölnek mély-ég objektumot ezen a területen. A GUIDE8 halvány csillagokat mutat a kérdéses helyen, így
valószínűsíthető, hogy azok együttes, felbonthatatlan derengését érzékelem.

 

 

 Vastagh 14 AST Cas

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 235219+593453 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.08.20.
Időpont: 20:15-21:00 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 6,4 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 22,5′
Légkör: S: 6; T: 5 HMG: 11,95 mag. (TYC4012-00115-1); hőmérséklet: 17°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Az NGC7795 szomszédságában lévő, félkör formájú AST. A félkört 7 fényes csillag alkotja. A középpontban 10,7 mag-nál halványabb csillagok csoportba rendeződnek. A félkört és a halvány tagok csoportját 10,2 ill. 10,6 mag-s egyedek kötik össze. A teljes taglétszám 18 db. Kettőssége és különlegesen szabályos formája miatt találom érdekesnek ezt a formációt.

 

 

 Vastagh 15 AST Cas

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 000034+603616 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.08.20.
Időpont: 20:15-21:00 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 4,9 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 39′
Légkör: S: 6; T: 5 HMG: 12,32 mag. (TYC4281-00359-1); hőmérséklet: 17°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Az NGC7795 és a Berkeley 58 jelzésű NY-ok között elterülő, patkó formájú AST. A patkó formát fényes csillagok rajzolják ki. Két tag kilóg az alakzatból, így olyan hatást kelt, mintha egy szög kihúzódott volna a képzeletbeli patkóból. A szöget két nagyon eltérő színű csillag alkotja (7,14 mag. HD224855 & 8,3 mag. HD224869). A csillagtársulás teljes repertoárjába 68 db tag tartozik. Nagy összfényességű, közepesen sűrű halmaz. Helyenként a halvány tagok csoportosulásával. Bontható, csillagkörnyezetéhez Ny felé, három egyenes és fényes csillagsoron keresztül kapcsolódik, melyek a patkó alakzat felső ívénél találkoznak. Egy 12 db-os NY lánc tagjai közé épülő, figyelemfelkeltő AST.

 

 

 Vastagh 16 AST Cas

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 000909+622051 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.09.12.
Időpont: 19:15-19:24 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 7,1 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 31,5′
Légkör: S: 5; T: 4,5 HMG: 11,44 mag. (TYC4018-02115-1); hőmérséklet: 17°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: A Beta Cas-tól 3°-ra, É-ra lévő, göcsörtös görbebotra hasonlító kaszkád. Főleg 9-10 mag-s csillagokból épül fel, szám szerint 11 db-ból. Az alakzat felső része, D felé ívesen elhajlik 90°-kal. A bot függőleges szárán, középen két csillag egy csúcsosodást eredményez, amint kissé kilóg az egyenes vonalat meghatározó csillagok közül. A botot az ASCC 1 NY fogja, ahhoz két csillaggal kapcsolódik. A terület meghatározó alakzata, azonnal szembeszökő, jó viszonyítási pont, a környezet gazdag nyílthalmazainak betájolásához. Könnyen bontható, egységes szerkezetű, közepesen sűrű alakzat, 7,1 mag-s összfényességgel. Kiterjedése 31,5′.

 

 

 Vastagh 17 AST Cas

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 003414+631408 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.09.13.
Időpont: 20:27-20:40 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 9,3 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 6,5×3′
Légkör: S: 7; T: 4 HMG: 11,9 mag. (TYC4019-01556-1); hőmérséklet: 12°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: A területen lévő, szorosan elhelyezkedő három NY mindegyike hasonlít egymásra. Azonban további asszociáció látható a környezetükben, melynek megjelenése rokonságot mutat velük. Ez az AST szintén halvány, 10~12 mag-s tagokból épül fel. Mérete szintén jól egyezik a szomszédos három NY-al (King 14; NGC146; NGC133). Kb. nyolc tagból áll, bontható, közepesen sűrű halmaz, egyetlen fényes csillag (8,8 mag. SAO 11262) szomszédságában. Lehet, hogy egy újabb tagját találtam meg a hármas NY csoportnak?

 

 

 Vastagh 18 AST Cas

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 005306+612213 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.10.17.
Időpont: 18:18-18:35 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 3,9 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 77′
Légkör: S: 6; T: 5 HMG: 11,93 mag. (TYC4017-00236-1); hőmérséklet: 4°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Hatalmas kiterjedésű (77′), 120-150 tagból álló, fényes (3,9 mag.) NY. A halmaz tagjai egy lekerekített sarkokkal rendelkező trapézt alkotnak, ez a hal alakú AST feje. A hal száját a 6,44 mag-s, HD 5459 jelű csillag jelöli ki. A
törzs kígyó alakú, “S” betű formájú. A farokúszó íves szárú “V” betű. A fej és a farokrész is túlméretes a hal testéhez képest. Az említett kígyó alakú törzs nem más, mint az ASCC 4 jelű NY.

 

 

 Vastagh 19 AST Cas

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 004218+615852 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.10.17.
Időpont: 18:35-18:47 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 5,6 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 50′
Légkör: S: 6; T: 5 HMG: 12,83 mag. (TYC4016-00103-1); hőmérséklet: 4°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Szív alakú AST, csillagfüzérekből felépülő struktúrával. Nagyon jellegzetes formáció, jó kiindulási pont a területen való tájékozódás szempontjából. Mérete 50′, összfényessége 5,6 mag., 100 tagból áll. A szív két része kissé eltérő méretű, a két kamrát jól láthatóan elválasztja egymástól egy kaszkád. Az alakzat csücskénél egy
sűrűsödés figyelhető meg, ez az NGC225 jelű NY. Különleges formája miatt, rendkívül látványos objektum.

 

 Vastagh 20 AST Cas

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 004605+602500 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.10.17.
Időpont: 19:28-19:40 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 5,9 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 40′
Légkör: S: 6; T: 5 HMG: 12,34 mag. (TYC4016-00001-1); hőmérséklet: 2°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Nyakék alakú AST, fényes csillagokból. Az alakzatot egy V betűre hasonlító formáció nyitja. A V betű szárai metszéspontjánál tovább folytatódik a halmaz és egy csavarodással ellipszis alakba megy át. Az ellipszis alsó vége csúcsos. A nyakék vonalát 15 fényes tag jelöli ki, de a 40′-es területen összesen 50 db csillagot lehet megcsodálni. Könnyen bontható, a tágabb környezetnek is nagyon feltűnő alakzata, jó tájékozódási pont.

 

 

 Vastagh 21 AST Aur

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 050827+371634 (Ep.:2000)
Dátum: 2009.11.19.
Időpont: 19:27-19:48 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 8,1 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 20′:
Légkör: S: 6; T: 4 HMG: 11,65 mag. (TYC2401-00855-1); hőmérséklet: 9°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Az NGC1778 “őrzője”. A NY-tól ~15′-ra, É-ra elhelyezkedő AST, mely struktúrájában hasonló a közelében lévő NY-hoz. Csillagainak fényessége és elhelyezkedése ismerős érzést kelthet a megfigyelőben. Környezetével NyDNy-KÉK irányú vonalat alkot és így kapcsolódik hozzá. Az NGC1778-tól egy csillagtalan terület választja el. A Vastagh 21-et 10-15 jól bontható tag alkotja. Megjelenését tekintve alaktalan csoportosulás.

 

 

Vastagh 22 AST Cas

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 005547+670644 (Ep.:2000)
Dátum: 2010.01.03.
Időpont: 17:36-17:57 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 5,5 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 1°50′
Légkör: S: 5; T: 3 HMG: legalább 12,53 mag. (TYC4028-00102-1); hőmérséklet: -4°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: Eltört szárú “pitypang”, hosszú szárral. Feje már pici és megfogyatkozott. Minden bizonnyal Cassiopeia megunt
játékszere volt, most eldobva hever az égi rét bársonyán. Tagjainak száma ~60 db, összfényessége nagy. Kaszkád típusú AST, mely egy csoportosulásban végződik. Sűrűsége közepes, jól bontható, szépen kirajzolódó, könnyen értelmezhető alakzat. Az objektum a teljes LM-t betölti. A Berkeley 61-es NY-zal együtt látszik. Környezete is csillagösvényekkel van átszőve. KDK felé a pitypang feje egy másik, ritka, de fényes tagokból álló kaszkádhoz kapcsolódik.

 

 Vastagh 23 Ast Cep

 

LM átmérő: 2,5 fok
Koordináták: 213940+655101 (Ep.:2000)
Dátum: 2010.10.31.
Időpont: 20:05-20:25 (UT)
Műszer: 25×100 B (TS LX) (+AZ-3)
Nagyítás: 25x
Összfényesség: 7,3 mag.
Összehasonlítók forrása: Tycho 2
Látszólagos átmérő: 14′
Légkör: S: 7; T: 3 HMG: 11,93 mag. (TYC4261-00751-1); hőmérséklet: 2°C
Észlelés helye: 2610. Nőtincs, Diófa u. 42.
Észlelő: Vastagh László
Leírás: NY-nak látszó csoportosulás az NGC7129 közelében. Öt db, lazán elhelyezkedő, 9-10-es fényrendű tag egy szétnyílt V betűt mintáz. A csúcs közelében, ill. attól D-re további halvány tagok alkotnak téglalap alakú
sűrűsödést. Ezek a csillagok már nehezen különíthetők el egymástól. A teljes terület kb. 10 csillagból áll. Ez az aszterizmus nem kapcsolódik környezetéhez. Legfényesebb tagja a repülő vadliba alakzat vezére, a
8,9 mag-s SAO19559.

 

 

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s